Studier

I Norrtälje - Rimbo - Hallstavik och hela vår fina landsbygd

Då vi inte fått några kommentarer från användarna angående beslutet att minimera sidan kommer den nu att börja "kläs av" enligt styrelsebeslutet.

Detta kommer att ske succesivt så allt "försvinner" inte på en gång!

NYA Utvecklingskatalogen 2018

Härintill kan du se hur den nya katalogen för 2018 ser ut.

Håll kontakt med bildningsansvarige, Ann Valeij, (I Vårt Team) via besök, inför våra styrelsemöten eller telefon kl 16-18 eller e-post ann@hgfnorrtalje.se

i DEN FINNS ett urval, det finns mycket mer man kan "utveckla" sig i.

Vi kan tipsa om att det brukar vara väldigt kul och en bra stämning på våra utbildningar så testa gärna Du också.

Om Du inte hittar den kurs Du söker här så kontakta någon i Teamet eller vår bildningsansvarige, Ann Valeij, så kanske vi kan ordna en kurs lokalt!

VÄLKOMMEN PÅ KURS/UTVECKLING MED OSS!

Hallå!

Vi kör också många interna utbildningar!

Styrelsens utbildade projektledare genomför just nu kursen "Om Oss" ute i dom lokala föreningarna. Hör av dig om du tycker att din styrelse, dina medlemmar och eller övriga hyresgäster vill veta mer om hur vi jobbar!

www.hgfnorrtalje.se

Senast uppdaterad

2019-02-01

info@hgfnorrtalje.se

2017 genomförde vi en kurs i "Ekonomi i praktiken inom HGF"

 

Detta var en kurs för alla förtroendevalda i Föreningsstyrelsen och alla LH-styrelser. Många hade fått information om evenemanget och 12 stycken var med på denna genomgång för att lära sig mer om hur vi hanterar hyresgästernas pengar i vår verksamhet ute i de olika kommundelarna.

Pengar som vi får från vår hyresvärd genom förhandlingar om så kallade fritidsmedel. Det är alltså ett stort ansvar för hur vi hanterar och redivisar dessa pengar som är avsedda för att skapa trivsel och bra livsmiljö i våra områden.

 

Kursen genomfördes via länk med kontoret Gävle där Georg Hardt, Annika Lindh och Marie Zellman ställde upp som lärare.

Frågor som togs upp:

1. Intäkter och kostnader

2. Lagar och regler

3. Köpta tjänster

4. Rapporter på BOSSE

 

1. Olika intäkter, t ex uthyrning av lokal, egenavgifter vid aktiviteter, t ex teaterbesök, bussresor med mera SKA betalas in till HGF på Pg 88448-6 och för att pengarna ska komma rätt så måste också LH-nummer anges vid inbetalning.

Resor och måltider kräver också att man anger deltagarförtäckning. (Finns blankett för detta på BOSSE)

På gång är också möjligheten att "Swischa" pengar (egenavgifter, hyra för lokalkostnad m.m.) direkt utan att behöva hantera kontanter. (OBS! Gäller endast intäkter, inga utgifter)

 

Inköp och andra kostnader redovisas som vanligt inom styrelsebeslut och verksamhetsplan och görs antingen med s.k. KF-kort, rekvisition eller för den som har, Master Card (Bankkort) via Swedbank.

De LH:n som vill använda Master Card behöver ha en kassör som blir personligen ansvarig för transaktionerna på det kontot.

Viktigt att komma ihåg är att när man vill ha ett evenemang med t ex trubadur som kanske vill ha betalt så måste denne inneha sk. F-skattesedel. Detta för att kunna redovisa att skatt och sociala avgifter blir inbetalda.

Blankett för utbetalning av arvode finns på BOSSE.

 

2. Lagar och regler finns ju för allt. Också för vår hantering.

Hyresgästföreningen bjuder ALDRIG på alkohol i någon form. Officiell policy för hela hyresgästföreningen!

 

Vad vi för vår del kanske ska fokusera på är väl mest regler snarare en direkt lagstiftning, den lämnar vi åt regionen att sköta.

Vad gäller rekvisisioner och fakturering så är rekommendationen att kontakta någon i föreningsstyrelsen eller vår verksamhetsassistent, Kirsi Söderlind.

Detsamma gäller om du vill ta ansvar för ett bankkort, kontakta Kirsi.

 

Alla som tidigare har haft/har KF-kort (Coop-kort) användet det som vanligt men om ni går över till bankkort så rekommenderas att ni skickar in ert KF-kort för makulering.

Nybildat LH inom allmännyttan erhåller KF-kort efter kontakt med Kirsi.

 

För LH inom det privata bostadsbeståndet (Privat hyresvärd) som inte har förhandlingsordning eller boinflytandeavtal gäller lite andra förutsättningar.

För att få medel till verksamhet för medlemmar går det bra att söka pengar för aktiviteter från regionen. För övrigt finns möjligheten att söka pengar, efter ganska strikta regler visserligen, från Folkrörelsefonden. Kontakta Kirsi!

Handkassa ska egentligen inte behövas och klarar ni er utan en sådan så är det bra. Det finns möjlighet att söka tillfällig handkassa om det skulle behövas. Om man vill söka detta så blir det, som vanligt, Kirsi man vänder sig till. Kom bara ihåg att det behövs ett styrelsebeslut på ansökan samt att man måste utse en personligt ansvarig för densamma. Ibland är det panik och då kanske man tillfälligt behöver (inte måste) lägga ut egna pengar. Även för det finns blankett på BOSSE, ett sk. utbetalningsunderlag. Kontakta någon i styrelsen om ni behöver hjälp med detta.

 

3. Enligt kursledarna så behöver vi lokalt inte lära oss allt om våra lagar när det gäller bokföringslagen eller inkomsskattelagen. Däremot är det bra att ha koll på HGF:s stadgar och Riksförbundets anvisningar. På reglementen för arvoden och andra ersättningar. Bra också att verkligen ha koll på vår alkoholpolicy. Mycket av det här finns i "Hjälpredan för LH" en skrift du kan beställa från Kirsi (vem annars) eller för rykande aktuell version, läsa om på BOSSE!

 

4. Köpta tjänster. Vår nuvarande policy säger att för att anlita ett bussbolag, boka hotell eller andra tjänster så undviker vi dom som inte har kollektivavtal!

 

Kan också meddela att vi numera i Föreningsstyrelsen har Mentorer (Faddrar) för våra lokala föreningar (LH). Det finns nog en del hänvisnngar här ovan som är lite svårbegripliga, bland annat hänvisningarna till BOSSE (vårt intranet) där nästa allt annars finns att hämta.

Våra mentorer avser att kontakta sina LH:n och hjälpa till med att skapa inloggning för att komma in på BOSSE. Vi kan också vara behjälpliga med att visa hur man navigerar där!

 

Ungefär här slutade vi idag.

 

Alla är välkomna att höra av er om det är något ni vill ha hjälp med.

 

Lars, Webansvarig/Kursdeltagare