Sök pengar

I Norrtälje - Rimbo - Hallstavik och hela vår fina landsbygd

Då vi inte fått några kommentarer från användarna angående beslutet att minimera sidan kommer den nu att börja "kläs av" enligt styrelsebeslutet.

Detta kommer att ske succesivt så allt "försvinner" inte på en gång!

Kolla här vilka möjligheter det finns att förverkliga dina idéer!

Har du "glömt" något i Verkamhetsplanen? Kanske plötslig fått en bra idé?

Titta i foldern och kontakta sedan någon i Teamet som hjälper dig!

Klicka i dokumentets övre högra hörn för bättre läsbarhet

www.hgfnorrtalje.se

Senast uppdaterad

2019-02-01

info@hgfnorrtalje.se