Våra utmaningar

I Norrtälje - Rimbo - Hallstavik och hela vår fina landsbygd

Då vi inte fått några kommentarer från användarna angående beslutet att minimera sidan kommer den nu att börja "kläs av" enligt styrelsebeslutet.

Detta kommer att ske succesivt så allt "försvinner" inte på en gång!

Här kommer mycket intressant med frågor om samhällsbyggande och miljövänliga alternativ att presenteras bara webredaktören får lite med tid över.

Våra utmaningar

AGENDA 2022 och Framtidsprogrammet

 

Vi vill inte bara arbeta för ett bra boende till en rimlig kostnad och en bra livsmiljö.

Vi vill bygga ett hållbart samhälle där människor och samhälle utvecklas, med ett stort miljötänk och bra kommuikationer både digitalt och trafikmässigt!

Vi jobbar för att Du ska ha....

RÄTT ATT BO - RÅD ATT BO - ROLIGT ATT BO

...… och vi hjälper Dig genom att....

STÄLLA UPP - SÖKA UPP - BACKA UPP

Lokal utmaning!

Vi har också stora utmaningar vad gäller vårt ideella arbete ute på "fältet". Alltså i verkligheten ute hos våra medlemmar och hyresgäster!

Vi finansierar våra aktiviteter, inga utgifter går till arvoden eller andra ersättnngar, ute i våra områden med fritidsmedel som vi förhandlat oss till med med vårt bostadsföretag, i vårt fall Roslagabostäder AB. (RB)

 

Bolaget vill naturligtvis att alla deras hyresgäster ska få ta del av dessa aktiviteter men i alltför många områden har vi inte lyckats få till någon Lokal Hyresgästförening eller arbetsgrupper!

 

För att möjligöra detta behöver de som bor i områden som saknar representation från Hyresgästföreningen men som ändå vill känna sig delaktiga i arbetet och för att kunna ta del av de möjlgheter som finns till olika aktiviteter att höra av sig till oss.

 

Vi vill gärna att vi ska bli så många förtroendevalda som möjligt för att ordna med aktiviteter och tillsammans med RB kunna utveckla våra bostadsområden. Det är en spännande tillvaro!

Hör av dig till oss genom vår kontaktsida eller ring oss på Tel: 070361 73 51

VÄLKOMMEN

www.hgfnorrtalje.se

Senast uppdaterad

2019-02-01

info@hgfnorrtalje.se