Politikerträffarna

Vi har inför valet den 9 september bjudit in företrädare för samtliga partier i fullmäktige för att få redovisat vilket program de har och vad de planerar för när det gäller bostads- och samhällsbyggandet i Norrtälje kommun, vilket kommer att redovisas på denna sida

 

Naturligtvis hänvisar vi också till Hyresgästföreningens

handlingsprogram för ditt boende i Norrtälje kommun på hur vi tycker att det borde vara!

 

Om Du tycker att bostadsförsörjning, kommunikationer och övrig samhällservice är viktigt för dig så får Du här lite tips om vad som väntar på den fronten om de olika partierna får råda i kommunen!

Så här svarade de partier som tyckte attt bostadsfrågan och samhällsbyggandet är viktigt i Norrtälje kommun.

Se hela sidan, klicka på svarta rutan nedan ->

www.hgfnorrtalje.se

Senast uppdaterad

2018-12-08

info@hgfnorrtalje.se