Ordf. 12 sept 2018

Viktig ordförandeträff med obligatorisk närvaro!

OBS!!!!!

Alla ordföringar i våra LH ute i kommunen kallas till ett informationsmöte på expen i Norrtälje den

12 september kl 17:00

för att diskutera hur vi bäst kommunicerar beslut som tas i Föreningsstyrelsen, eventuell ändring av modell för fördelning av fritidsmedel, flera modeller finns, kontrakt och nycklar till våra lokaler

samt redovisning av verksamhetplan för 2019!

 

!!! OBLIGATORISK NÄRVARO!!!

Har du själv som ordförande i din LH förhinder, skicka någon annan från styrelsen!

Mycket viktigt att alla LH är representerade på detta möte då man annars riskerar att bli utan både lokal och fritidsmedel!

Mycket bra uppslutning där vi fick möjlighet att informera de lokala föreningarna om vad som kommer att gälla i fortsättningen vad gäller nycklar till, och kontrakt på lokaler, upplåtelseavtal, kravet på att årsöte hållits som valt styrelse, gjort och skickat in verksamhetsplan för till tilldelning av äskade fritidsmedel för 2019.

Av någon outgrundlig anledning så "missade" Väster Knutby denna viktiga träff och vi hoppas att vi får möjlighet ge dom samma information på annat sätt!

www.hgfnorrtalje.se

Senast uppdaterad

2018-12-08

info@hgfnorrtalje.se