Möte LH-ordföringar 30 maj 2017

OBS!!!!!

Alla ordföringar i våra LH ute i kommunen kallas till ett informationsmöte på expen i Norrtälje den 10 oktober för att diskutera hur vi bäst kommunicerar beslut som tas i Föreningsstyrelsen, eventuell ändring av modell för fördelning av fritidsmedel, flera modeller finns.

 

!!! OBLIGATORISK NÄRVARO!!!

Har du själv förhinder, skicka någon i styrelsen!

www.hgfnorrtalje.se

Senast uppdaterad

2018-12-08

info@hgfnorrtalje.se