Måldialogen 2018 minnesanteckningar

Mina minnesanteckningar från årets (2018) måldialog i Gävle

Klicka i övre högra hörnet för bättre läsbarhet och vänkligen bortse från sidnumreringen :-)

www.hgfnorrtalje.se

Senast uppdaterad

2018-12-08

info@hgfnorrtalje.se