Klara förhandlingar

I Norrtälje - Rimbo - Hallstavik och hela vår fina landsbygd

Då vi inte fått några kommentarer från användarna angående beslutet att minimera sidan kommer den nu att börja "kläs av" enligt styrelsebeslutet.

Detta kommer att ske succesivt så allt "försvinner" inte på en gång!

Hyresförhandlingarna blev klara (officiella) den 17 december 2018

 

Efter många turer blev vi klara med förhandlingarna angående hyrorna för 2019!

Från Roslagsbostäders utgångsbud om 3,5%, som kändes gripet ur luften och faktiskt orealistiskt ur hyresgästernas synpunkt, så hamnade vi på 1,5% från och med februari 2019!

 

Detta innebär att om du har en hyra på 6 000 kr/månaden så blir din nya hyra: 6 000 x 1,015= 6 090!. Du tar alltså din gamla hyra gånger 1,015 så får du fram din hyra från och med februari 2019.

Om Roslagsbostäder fått igenom sitt krav så hade din hyra sett något annorlunda ut. I exemplet med en hyra på 6 000 kr/mån så hade du då fått en ny hyra på 6 210 kr!

 

Hoppas du är nöjd med resultatet!

Hör av dig på vår kontaktsida med synpunkter!

www.hgfnorrtalje.se

Senast uppdaterad

2019-01-18

info@hgfnorrtalje.se