Kalendarium styrelsemöten

I Norrtälje - Rimbo - Hallstavik och hela vår fina landsbygd

Då vi inte fått några kommentarer från användarna angående beslutet att minimera sidan kommer den nu att börja "kläs av" enligt styrelsebeslutet.

Detta kommer att ske succesivt så allt "försvinner" inte på en gång!

Här är det! Galles gränd 5, den blå pricken sitter fel. ingången är ungefär där det står Galles.

 

FOKETS HUS

Du kan inte missa det! ------------------------->

Snabbaste vägen in går genom dörren bakom det stora trädet till höger!

Möteskalendarium 2019

Januari 8:de kl. 17:30 Möte med revisorer med mera

Februari 20:de Eventuellt fördelning av fritidsmedel med mera

Mars 18:de Årsmöte i Norrtälje Kl 18:00

April:

Maj:

Juni:

Augusti:

September:

Oktober:

November:

December:

 

Väl mött!

www.hgfnorrtalje.se

Senast uppdaterad

2019-02-01

info@hgfnorrtalje.se