Hyror efter ny regering

I Norrtälje - Rimbo - Hallstavik och hela vår fina landsbygd

Då vi inte fått några kommentarer från användarna angående beslutet att minimera sidan kommer den nu att börja "kläs av" enligt styrelsebeslutet.

Detta kommer att ske succesivt så allt "försvinner" inte på en gång!

Sverige har fått en ny regering och med den en ny bostadspolitik -

Fighten för hyresgästernas trygghet hårdnar!

Här kommer vi att fylla i med tips och idéer om hur vi som förtroendevalda kan jobba för att påverka våra politiker när det kommer till att införa MARKNADSHYROR. Det som många, även hos Alliansen, partier sa sig vara emot inför valet den 9 september 2018.

 

Nu visar man sitt rätta ansikte.

 

Valresultatet (det är vi själva skyldiga till) gjorde att det inte kunde bildas någon regering på ett, för oss, "normalt" sett ! Det tog c:a en och en halv månad innan man genom en helt otrolig process och mycket kohandel kunda bilda en Socialdemokratiskt ledd regering med stöd av Centerpartiel och Liberalerna. Dessa ställde stora och svåra krav för att stödja en sådan regring och många eftergifter blev det!

 

Nu har vi en regering som släppts fram med villkoret att genomföra en rad reformer, bland annat marknadshyror i nyproduktion och en statlig översyn av hyrorna i befintligt bestånd!

 

Hyresgästföreningen är kritisk till den nya regeringens bostadspolitik.

 

Att höja redan höga nyproduktionshyror löser inte dagens problem,

det kan möjligen korta köerna till ett eget boende för unga, människor som separerar, folk som behöver flytta till en ny ort för jobb eller äldre som vill sälja sitt hus för att komma till ett billigare och mer problem eller arbetsbesparande boende därför att mycket få kommer att ha råd att bo där!

 

 

Hyresgästföreningen efterfrågar en annan politik.

 

Vi tänker kämpa för att regeringen skrotar planerna på fri hyressättning i nyproduktion. Alla vet att det inte leder till fler bostäder (man har försökt flera gånger tidigare) utan snarare till att människor inte har råd att bo. Hyresgästföreningen ser därför hellre en bostadpolitik som faktiskt bygger bostäder.

 

 

Hyresgästföreningen har därför tagit fram ett tiopunktersprogram för

fler bostäder som fler kan bo i.

 

1. Ta bort dubbelbeskattningen av hyresgästerna.

Hyran i allmännyttan ska gå till hyresgästerna, inte subventionera kommunens övriga invånare.

 

2. Öka valfriheten.

Valfriheten på bostadsområdet måste öka. Du ska kunna bo i oöila boendeformer under hela livet. Ungdomar måste

kunna få plats på bostadsmarknaden utan att vara miljonärer.

 

3. En ny skattereform för neutralitet mellan boendeformerna.

Visste du till exempel att man genom avdragsrätter och ROT-avdrag kan bo c:a 2 000 kronor billigare i månaden i

en bostadsrätt än i en hyresrätt?

 

4. Finansieringsreform.

Vi villha ett större statligt ansvarstagande för finansiering av bostadsbyggande och renovering för att dämpa

lågkonjukturen. Detta har utretts i "Lån och garantier för fler bostäder" SUO 2017:108. Med vissa avgörande justeringar

kan den utredningen utgöra grund för ett nytt finansieringssystem.

 

5. Modernisera bostadsbidraget

Se över villkor, gör det mer förutsägbart, seöver återbetalningsskyldigheten. Öka även bostadstilläggetför landets

fattigpensionärer.

 

6. Bostadsgarati.

Alla har rätt till ett bra boende och kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar. -Vi har skolplikt och ingen skulle

acceptera en skolbrist på samma sätt som det i dag finns bostadsbrist.

 

7. Bostadsförsörningsansvaret måste förtydligas

-Nya former för allmännytta (nationell, regional och lokal).samt förses med sanktionerngsmöjligheter.

 

8. Skattefria underhållsformer.

Kosta inte staten något, men möjliggjör för bostadsbolag att lägga undan delar av hyran till framtida underhåll utan att

det beskattas som vinst. Skulle möjliggöra för en jämnarehyresutveckling och ökad livslängd för hyreshus.

 

 

9. Stärkt ställning för hyresgäster.

Frågan är reda utredd och skulle kunna gehyresgästerna ett större inflytande över omfattande renoveringsarbeten i

sina lägenheter.

 

10. Hela landet ska bygga.

Ingen kommun ska komma undan sitt bostadsförsörjningsansvar - alla kommuner med bostadsbrist ska planera för fler

bostäder.

 

Det här vill vi jobba för!

Håller du med?

 

Var med och argumentera och jobba för rättvisare villkor för oss som valt att bo i hyresrätt!

 

Ta kontakt med oss genom vår kontaktsida eller kontakta någon i vårt TEAM

www.hgfnorrtalje.se

Senast uppdaterad

2019-02-01

info@hgfnorrtalje.se