HGF i framtiden

I Norrtälje - Rimbo - Hallstavik och hela vår fina landsbygd

Då vi inte fått några kommentarer från användarna angående beslutet att minimera sidan kommer den nu att börja "kläs av" enligt styrelsebeslutet.

Detta kommer att ske succesivt så allt "försvinner" inte på en gång!

Hyresgästföreningen i framtiden

Det här arbetar vi för.

Nästa generations hyresgäster!

Det blir ett schackspel men Hyresgästföreningens "Framtidsbyrå" har tillsammans med alla remissinstanser tagit fram ett förslag som har antagits på årets Förbundsstämma i Trollhättan.

 

Allt detta finns samlat i AGENDA 2022 som skall leda oss fram till vilka mål Hyresgästföreningen ska ha nått är 2022.

 

Här kommer det att vara viktigt att alla Kommunföreningar , LH:n och intresserade aktiva och medlemmar drar åt samma håll.

 

Det blir ett mycket spännande och inspirerande uppdrag att arbeta med då målen är högt satta men väldigt viktiga att nå.

 

Välkommen till oss som aktiv och var med och påverka!

 

DÅTID

Följ Hyresgästföreningens kamp för och med hyresgästerna genom hundra år.

 

Se "HISTORIEN OM HYRAN" som Du får tillgång till genom att kontakta vårt Team i Norrtälje.

NUTID

Hur det ser ut idag kanske Du känner till med det finns många bra sätt att ta reda på hur vi jobbar idag.

 

Vi förhandlar inte bara hyror, vi vill vara med och bygga samhället för att det ska bli pratiskt, hållbart och "användarvänligt" med bra kommunikationer, handel, skolor med mera!

 

Väldigt mycket påverkansarbete för att visa de som bestämmer hur det ser ut idag och hur och varför man behöver ändra på det.

FRAMTID

Det är nu det spännande arbetet mot framtiden börjar!

 

Vi ska bli ännu bättre i våra kontakter med hyresgästerna, vi ska bli ännu bättre på att påverka vår omgivning med politiker , tjänstemän och allmänhet för att göra bostadsfrågan och samhällsbygganget till att vara en av de viktigaste frågorna i människors vardag.

 

VAR MED DU OCKSÅ!

www.hgfnorrtalje.se

Senast uppdaterad

2019-02-01

info@hgfnorrtalje.se